Amazon Groundbreaking1 (1)

amazon fresno

Officials break ground on the new Amazon fulfillment center in Fresno on Monday. Source: David Castellon

Read more »

Officials break ground on the new Amazon fulfillment center in Fresno on Monday. Source: David Castellon